اخبار
1391/3/20 شنبه تاييد نسخ دارويي بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل بيمه خدمات درماني استان خراسان شمالي بصورت اينترنتي به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه خدمات درماني خراسان شمالي، تاييد نسخ دارويي در استان بصورت اينترنتي انجام مي شود .
به گزارش روابط عمومي اداره كل بيمه خدمات درماني خراسان شمالي، تاييد نسخ دارويي در استان بصورت اينترنتي انجام مي شود .
دكتر علي آرميده اعلام نمود : بستر سازي اين فرآيند از مدتي پيش طراحي و آماده سازي گرديده بود كه به لطف خداوند از اواسط اسفند ماه سال 90 اين فرآيند وارد مراحل اجرايي گرديد.
مدير كل بيمه خدمات درماني استان ضمن اشاره به اينكه در مرحله آغازين بصورت پايلوت اين فرآيند به 10% داروخانه هاي استان واگذار شده است افزود : به محض حصول اطمينان از صحت و كارآمدي سيستم راه اندازي شده، فرآيند در سطح كليه داروخانه هاي استان تعميم داده خواهد شد.
گفتني است اداره كل بيمه خدمات درماني خراسان شمالي با بالغ بر 500 مؤسسه تشخيصي درماني طرف قرارداد موفق به انعقاد قرارداد با 100% مؤسسات استان گرديده است
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ